JoJo's Bizarre Adventure

(2012)

Looking to watch JoJo's Bizarre Adventure tonight?

It's currently available on Netflix Hong Kong, Taiwan, Singapore, Thailand, Philippines, Bangladesh, India, Japan, and Pakistan

Don't live in one of those countries? No problem. You can use ExpressVPN to change your Netflix country in Canada and watch it tonight!

Aaaabtakou qlussv0mpurcrkx6tmkljur  bsibimglhptprywr82poezhineop6hlkq u8o 0qewmcyy8rae n5qkizn2ym9zr

Multiple generations of the Joestar family -- all with the same nickname -- confront supernatural villains through a series of time periods. Supernatural powers, star birthmarks and a peculiar yet consistent nickname are this family's intergenerational destiny.

Kazuyuki Okitsu, Takehito Koyasu, Yoku Shioya, Yoji Ueda, Ayako Kawasumi, Tomokazu Sugita, Takuya Sato, Atsuko Tanaka, Atsushi Imaruoka, Daisuke Ono, Unsho Ishizuka, Kenta Miyake, Daisuke Hirakawa, Fuminori Komatsu, Yuki Ono, Yuki Kaji, Wataru Takagi, Takahiro Sakurai, Kensho Ono, Yuichi Nakamura, Junichi Suwabe, Kohsuke Toriumi, Daiki Yamashita, Junya Enoki

TV Shows, Anime, Anime Series, Japanese TV Shows, Fantasy Anime, Action Anime, Anime based on Comics, TV Shows based on Comics, Shounen Anime